Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Disclaimer

Ten behoeve van de wet- en regelgeving heeft Sleephouse.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Sleephouse.nl.  

 

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sleephouse.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

 

Bij plagiaat van onze content op welke manier dan ook, wordt onmiddellijk aangifte gedaan. Ook maken wij hiervan melding bij Google.  

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Sleephouse.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/ of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. 

  

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sleephouse.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 

  

Alle producten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of op een andere wijze.  

  

Hoewel Sleephouse.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Sleephouse.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.  

 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Sleephouse.nl. Deze website zijn geen eigendom van sleephouse.nl, maar zijn ter informatie voor de bezoeker.  

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Sleephouse.nl.  

 

Hoewel Sleephouse.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Sleephouse.nl worden onderhouden, wordt afgewezen. 

  

Sleephouse.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website. 

 

Team sleephouse.nl